Liceul Tehnologic ,,Costache Conachi” din localitatea Pechea, județul Galați

Situat într-un cadru natural generos, dispune de:

 • curte interioară;
 • 16 săli de clasă;
 • cancelarie
 • Laborator de fizică-chimie;
 • două laboratoare de informatică
 • teren de sport;
 • sală de sport;
 • atelier şcoală cu:
 • 2 ateliere mecanice;
 • 2 ateliere de croitorie;
 • 1 cabinet de robotică
 • 1 sală ROSE
 • C.D.I. cu peste 21500 volume şi mijloace de informare moderne
 • cabinet de asistenţă psihopedagogică
 • cabinet medical

16 săli de clasă

Și laboratoare de biologie, informatică și fizică-chimie.


TEREN DE SPORT ȘI SALĂ DE SPORT

Folosite în orele de educație fizica dar și pentru activități extrașcolare   ( campionate, competiții sportive ).

Atelier

Prevăzut cu:

 • 1 sală atelier mecanic;
 • 1 sală maşini-unelte;
 • 1 sală sudură;
 • 2 săli croitorie;
 • 1 sală comerţ;


Cabinet de asistență psihopedagogică

Acordare de asistență psihopedagogică elevilor și celorlalte persoane implicate in procesul educațional ( profesori, parinți, tutori și autorități școlare ).

C.D.I

Cu peste 21500 volume şi mijloace de informare moderne.


Curte interioară

Și părculeț interior pentru relaxare in pauză.