Director prof. Ștefu Viorica Ana

Director adjunct prof. Artenie Viorica

Contabil Scripcaru Doru

Responsabil Integritate prof. Crișan Nela